Instituts

CFGM

Qui pot cursar un cicle formatiu de grau mitjà ?

Nois i noies amb el títol d'ESO o amb prova d'accés superada

Prova d'accés

El Departament d'Ensenyament convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests ensenyaments).

Requisits

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2016).

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI)Licencia de Creative Commons